Usługi

Zakres wsparcia zależy od systemu oraz oczekiwań klientów. Poniżej prezentujemy typowe pakiety.

Bronze

6 godzin na dobę (10 - 16)
5 dni w tygodniu (Pn - Pt)
 • Priorytet zgłoszeń *
 • Helpdesk telefoniczny **
 • Dedykowany numer linii wsparcia
 • Pomoc w zakresie konfiguracji wydruków
 • Nadzór nad działaniem i funkcjonowaniem systemu
 • Wspomaganie w zakresie art. 32-36 dyrektywy 95/46/WE ***

Silver

12 godzin na dobę (08 - 20)
5 dni w tygodniu (Pn - Pt)
 • Priorytet zgłoszeń *
 • Helpdesk telefoniczny **
 • Dedykowany numer linii wsparcia
 • Pomoc w zakresie konfiguracji wydruków
 • Nadzór nad działaniem i funkcjonowaniem systemu
 • Wspomaganie w zakresie art. 32-36 dyrektywy 95/46/WE ***

Gold

24 godziny na dobę
7 dni w tygodniu
 • Priorytet zgłoszeń *
 • Helpdesk telefoniczny **
 • Dedykowany numer linii wsparcia
 • Pomoc w zakresie konfiguracji wydruków
 • Nadzór nad działaniem i funkcjonowaniem systemu
 • Wspomaganie w zakresie art. 32-36 dyrektywy 95/46/WE ***

Objaśnienia

* Priorytet zgłoszeń - Zgłoszenia będą rozwiązywane przed zgłoszeniami wysłanymi przez użytkowników niższych pakietów

** Helpdesk telefoniczny - Użytkownicy pakierów bez dostępu do kanału telefonicznego, zgłaszają problemy poprzez dedykowany system ticketingowy

*** Wspomaganie... - wspomaganie administratora danych osobowych w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE