LISPAT

System informatyczny do obsługi zakładów patomorfologii

Obsługa zakładów patomorfologii na wszystkich poziomach

13 lat doświadczeń, które pozwoliły zbudować modularny system, usprawniający pracę zakładów patomorfologii oraz ich efektywność kosztową, z zachowaniem wszystkich wymogów prawnych i standardów branżowych. LISPAT oferuje wysoką wydajność, skalowalność, bezpieczeństwo oraz zestaw narzędzi wykraczających poza listę Państwa wymagań.

Najważniejsze funkcjonalności systemu LISPAT

Obsługa typów badań

System LISPAT posiada obsługę badań histopatologicznych, cytologicznych, cytologii ginekologicznej, śródoperacyjnych, konsultacyjnych, molekularnych i autopsyjnych, wraz badaniami dodatkowymi (barwienia). To czym system LISPAT wyróżnia się na tle konkurencji, to całkowita konfigurowalność typów i podtypów badań na poziomie administratora systemu.

Dokumentacja elektroniczna

System LISPAT pozwala na tworzenie podpisanej elektronicznie dokumentacji medycznej w standardach wymaganych prawem. Dodatkowo, LISPAT udostępnia mechanizmy dzięki którym podpisywanie badań podpisem elektronicznym jest szybsze i łatwiejsze niż kiedykolwiek.

Dedykowana strona internetowa

System LISPAT posiada dedykowaną stronę internetową (moduł Web), pozwalający na odczyt wyników badań zarówno przez kontrahentów jak i pacjentów, przesyłanie skierowań na wykonanie badania a nawet na dostęp do wystawionych faktur. Zastosowanie systemu kodów kreskowych pozwala na usprawnienie identyfikacji badań i próbek, obniżając ilość błędów.

Zgodność ze standardami i usprawnienia

System LISPAT spełnia wymagania prawne i branżowe, uwzględniając najnowsze wymagania akredytacyjne PTP. Unikalne w skali branży usprawnienia pozwalają na uzyskanie zgodności z wymaganiami PTP minimalnym nakładem sił i środków.

Integracje z systemami zewnętrznymi

System LISPAT posiada szereg wbudowanych mechanizmów integracyjnych wliczając platformę CEZ P1, EWP, protokół HL7, integrację z systemem SIMP, systemy statystyczne TERYT, oraz wiele systemów komercyjnych. Nielimitowana licencja na wykorzystanie tych mechanizmów pozwala na stworzenie gęstej siatki połączeń z kontrahentami celem usprawnienia wymiany danych.

Integracje sprzętowe

System LISPAT udostępnia mechanizmy integracji ze sprzętem laboratoryjnym i biurowym wliczając aparaty do makrofotografii, drukarki (bloczków, kasetek, etykiet oraz drukarki biurowe), czytniki kodów 1D i 2D, skanery dokumentowe i aparaty do sekwencjonowania DNA / mRNA.

Rozliczanie badań

System LISPAT pozwala na zdefiniowanie cen badań na poziomie ogólnym jak i dla określonych kontrahentów. Funkcja automatycznego raportowania pozwala na zebranie i przekazanie danych dla działu rozliczeń w kilka minut, nie tracąc z oczu badań dodatkowych wykonanych nawet na długo po zakończeniu badań podstawo-wych. System LISPAT posiada również wbudowany moduł fakturowania, sprawiający, że fakturowanie i rozli-czenie kontrahentów jest jeszcze szybsze.

Raportowanie

System LISPAT posiada rozbudowany system raportowania, pozwalający na budowanie raportów, które będą optymalne dla użytkownika systemu. Wszystkie raporty mają możliwość wydruku i eksportu do Microsoft Excel jak i wbudowane mechanizmy tworzenia raportów krzyżowych.

Bezpieczeństwo

System LISPAT spełnia wymagania stawiane systemom procesującym dane medyczne, wliczając najnowsze techniki szyfrowania transmisji pomiędzy oprogramowaniem klienckim a serwerami, definiowanie grup użytkowników, ich uprawnień i dostępów. Administrator ma możliwość zdefiniowania wymagań odnośnie haseł oraz monitorowania / raportowania na bieżąco aktywności użytkowników, wliczając rejestrację dostępu do badań czy zmian dokonanych w rekordach. Zaawansowany system archiwizacji pozwala na zachowanie pełnego bezpieczeństwa oraz szybkości odtwarzania po awarii.

Zgodność z systemem Patomorfolog

System LISPAT powstał na bazie 13 lat doświadczeń we współpracy z lekarzami patomorfologami oraz sprzedaży i wdrażania systemu Patomorfolog. System LISPAT przejmuje 100% dokumentacji wytworzonej w systemie Patomorfolog jak i pozwala zachować nawyki z pracy z tym systemem.

Konfigurowalność

System LISPAT to jedyny na rynku system, który daje tak szerokie możliwości konfiguracji i dostosowania, nie tylko na etapie wdrożenia, ale również później, w trakcie użytkowania. Konfiguracji podlega niemal wszystko, zaczynając od wyglądu formularza badania, poprzez formularze ocen, szablony wydruków, wygląd wyświetlanych list i raportów po konfigurację typów i podtypów badań.

Narzędzia

System LISPAT to dużo więcej niż to, co opisano powyżej. LISPAT to zbiór narzędzi rozwiązujących większość problemów trapiących zakłady patomorfologii jak skanowanie i dołączanie dokumentacji medycznej, komunikacja pomiędzy lekarzami a obsługą techniczną zakładu, wypożyczenia materiałów czy informatyzacja stanowisk pobieralni.

Lokalizacja

System LISPAT jest polskim systemem, wytworzonym w polskich warunkach pracy i w pełni dostosowanym do lokalnych zwyczajów pracy. Użytkownicy systemu otrzymują stale aktualizowaną dokumentację dostępną z poziomu programu.

Baza danych

System LISPAT wykorzystuje otwarty, skalowalny i darmowy (również do celów komercyjnych) system baz danych PostgreSQL opracowany początkowo na Kalifornijskim Uniwersytecie Berlekey.
Wykorzystanie bazy danych PostgreSQL pozwala na osiągnięcie wysokiej wydajności i bezpieczeństwa danych bez dodatkowych kosztów.

Kto używa LISPAT?

Lista wdrożeń jest bogata. Nasza firma ma największy udział w rynku oprogramowania dla Patomorfologii.

Jak kupić?

Skontaktuj się z nami i umów zdalną demonstrację systemu. W jej trakcie i w kolejnych dniach rozpoznamy Twoje wymagania oraz specyfikę Twojej pracy.

Na podstawie przekazanych informacji oraz własnych spostrzeżeń, wspólnie określimy jakie moduły będą dla Ciebie korzystne oraz jakich zmian dostosowawczych będzie wymagało oprogramowanie.

Przekażemy Ci wycenę systemu oraz określimy czas potrzebny na wdrożenie.

Po akceptacji kosztów i podpisaniu umowy nastąpi etap wdrożenia:

  • dostosowywanie oprogramowania
  • ewentualne dostawy sprzętu
  • instalacja oprogramowania i sprzętu
  • szkolenia pracowników